Úvodní stránka » Esoterika

Esoterika (řec. "zaměřené dovnitř")

Esoterika je stará jako lidstvo. Vždy byla a vždy bude. Od svého počátku si zachovává stejné množství vědění o vesmíru, které je člověku přístupné. Její učení je nezávislé na době, nikdy nepodléhalo žádným korekcím ani modernizacím, nikdy nezestárne.

Současná moderní věda nechápe, že všechno vědění je trvale přítomno. Žije naopak v chorobné představě, že se na základě nových objevů pravdě stále více přibližujeme a že je tedy pouze otázkou času, kdy se dozvíme "všechno". Z hlediska esoteriky je tomu právě naopak. Vědění je trvale přítomné, jedinec se ale musí vyvíjet tak, aby je poznal.

Věda uvažuje výhradně ve funkcionální oblasti. To je pro nás tak samozřejmé, že se s údivem ptáme, jak je vůbec možné ještě jinak myslet, aniž se dostaneme do říše bujné fantazie. Esoterika se ve svém myšlení zabývá obsahem, tj. ptá se v souvislosti se skutečností nejen na otázku jak, ale i proč. Toto "proč" je otázkou po smyslu, který je vlastním pojítkem mezi člověkem a světem s jeho projevy.

Učení esoteriky je v zašifrované podobě přístupné komukoliv, nemůže však být poznáno nevědomými. Valná většina nevědomých nerozumí významu symbolů a považuje je za nesmyslné a nepotřebné. Je tedy zapotřebí, abychom se nejprve naučili vidět, abychom mohli vidět.

Thorwald Dethlefsen, citace z knihy Osud jako šance