Úvodní stránka » 22. březen - Keltský telegraf 2014 je tady !

Pátý ročník Keltského telegrafu je tu !

Pod Trojákem - výhled Lopeník a Velká Javořina

To, že tajemný keltský národ obýval prakticky v celou Evropu, od britských ostrovů až kamsi za Dunaj, je všeobecně známo. Méně známo je, že tak vznikla rozsáhlá kulturní oblast s čilou komunikací a sdílením informací mezi jednotlivými kmeny, nezávisle na tom, jak daleko od sebe žily. To všechno pomáhalo dosáhnout vysoké míry organizovanosti keltského prostoru. Byli propojení jakýmsi pravěkým internetem. Komu to zní nadneseně, může tomu říkat telegrafní síť.
V jedné z hypotéz se mluví o využívání signálních kopců pro přenos zpráv napříč celým Kelty obývaným prostorem. I díky tomuto propojení mělo keltské náboženství stejný směr, bohy i přístup k přírodě a vyhledávání posvátných míst v přírodě samotné. Jejich svatyně byly nedaleko posvátných hájů nebo aspoň letitých stromů, přírodních kamenných útvarů, později doplňovaných různými formami megalitických staveb. Významnou roli hrál i posvátný pramen.
To všechno umožňovalo kmenům i jednotlivcům poměrně svobodný přístup  k formě i obsahu rituálů.

Pod patronací Regenerace vznikl  v roce 2010 tak zvaný Keltský telegraf, v němž se mnohé z keltských tradic v symbolické podobě objevuje.

Na kopcích, často původních keltských svatyních, vznikají rok co rok, vždy v první jarní sobotu stanoviště, která si pomocí světelných znamení předávají signál, symbolickou zprávu o příchodu jara. Lidé, kteří se na kopce vypravují, si říkají čerti a podobně jako kdysi Keltové vykonávají něco jako obřady k uctění  probouzející se přírody, bohyně Matky Země, dárkyně životní síly. Co kopec to jiná skupina lidí, jiný přístup, či chcete-li rituál. Nic není předepsaného, přesto spontánně dochází  k mystickému vzájemnému propojení účastníků Keltského telegrafu  i napojení, přesahující běžný myšlenkový prostor dnešních lidí. A tento transcendentální prožitek  rozšiřuje jejích tlakem dnešního světa zúžené vědomí.
Světlo se stává integrujícím prostředníkem mezi myslí člověka a duchem a přispívá tak  jeho duchovnímu probuzení
A to je to, oč tu běží……

Další ročník Keltského telegrafu bude pátým, tedy prvním jubilejním. Bude se konat v sobotu 22. března 2014. První signální oheň zapálí na Velké Javořině v 19:30 hod. vrchní čert Vlastimil Hela a my jsme hned druzí na stanovišti Pod Trojákem s krásným výhledem na Bojkovice, Uherský Brod....
Najdete si i vy své místo a přidáte se tak k oslavě jara společně s lidmi na téměř stotřiceti dalších místech, která se do Keltského telegrafu zapojila v roce 2013?
Budete srdečně vítáni a strávíte nezapomenutelný mystický, již jarní večer.

Vám nejbližší stanoviště najdete na mapě :    http://www.keltskytelegraf.cz/mapa-keltskeho-telegrafu