Úvodní stránka » Napsal čas » O povinnosti hospodyň (1897)

O povinnosti hospodyň (r.1897, Misionární knížka)

Nejprve se mělo jednat o pár řádek staročeštiny pro zasmání..., ale v průběhu čtení zjistíte, že je to docela k zamyšlení !

V domácnosti je žena též hospodyní. Předůležitý význam má domácnosť, kde jest pořádek, čistota a zbožnost. Na hospodyni záleží, aby domácnosť byla každému milá a příjemná. Protož oznam čeledínům, jakmile do domu nastoupí, jaký pořádek jest v něm, a že chceš, aby jej všichni zachovávali. Vše děj se řádně v pravý čas a jak se to nařídí.

Muž tvůj musí se lopotiti, mnohé trampoty snášeti, a má rozličné starosti. Za to si má doma v rodině odpočinouti a si oddechnouti.Učiň mu tedy tuto chvíli oddechu milou, a bude rád opět pracovati a starati se o tebe i celou rodinu. Bude-li mu jíti za svým povoláním, bude-li pracovati mimo dům, půjde-li mezi sousedy, aby si s nimi pohovořil, s nimi se poradil a větších vědomostí v hospodářství, obchodě, řemesle atd. nabyl, bude při tom všem pamatovati vždy na svou rodinu a bude toužiti po domácnosti;tato myšlénka bude mu andělem strážcem a zachová ho od mnohého zla. Jinak, budeš-li nelaskava, nepřívětiva, bručiva, bude-li tvá domácnosť nespořádaná, pak se nediv, že muž tvůj, že synové a dcery a čeleď rádi se toulají a že chtí jinde, zvláště večer, se baviti a že ve tvém domě není mravnosti, ctnosti a blahobytu.