Úvodní stránka » Zelator

Zelator

Proč vznikly tyto stránky a proč název Zelator ?


Ano, proč stránky s názvem Zelator a co na nich najdete ? Jak ti zasvěcenější možná již tuší, inspirací a příslovečnou "poslední kapkou" k vytvoření tohoto webu byla pro mne kniha Zelator, ve které její autor Mark Hendsel líčí svoji osobní cestu k zasvěcení. Jeho cesta zvaná Cestou Blázna pro svou zdánlivou pošetilost, je ve skutečnosti cestou k hlubokým kořenům duše, je cestou nezávislého poutníka po Stezce zasvěcení. Ještě jednou zdůrazňuji slovo "nezávislého", tyto stránky nemají nic společného s žádným řádem či organizací praktikující magii, mají být informačním pomocným webem pro Hledající !
My, věční studenti hermetických nauk, příznivci různých esoterických či duchovních směrů, jdeme  totiž každý svojí vlastní stezkou zasvěcení. Každý z nás ušel jiný kus své cesty, která je mu předurčena, stále hledáme své Mistry, hledáme prameny Vědění... Možná i toto je způsob, jak se přiblížit k našemu cíli. Chceme proto kolem tohoto webu sdružit nezávislé Hledající, pomoci těm, kteří jsou teprve na začátku své cesty, učit se od těch, kteří již pokročili dále a jsou ochotni podělit se o své vědomosti a zkušenosti s ostatními... a to ať už formou písemných příspěvků nebo přímo na setkáních, které chceme v budoucnu uskutečnit.
Z uvedeného je  zřejmé, že tyto stránky budou  postupně rozšiřovány, a jejich obsah můžeš ovlivnit i Ty ! Zvu Tě tedy k účasti na tomto projektu, staň se v přeneseném slova smyslu i Ty "zelatorem". Své podněty k možnému obsahu těchto stránek, jakož i nabídky přímého zapojení se do příprav různých akcí pro potěchu duše i těla , zašli e-mailem na adresu kontaktzavináčzelator.cz.